Dana365.Auto cam kết và tôn trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập vào website muaxeluot.com.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn như quy định trong chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại chính sách quyền riêng tư này để theo dõi bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các chính sách quyền riêng tư này.

I. Để đảm bảo cung cấp cho Quý khách hàng những dịch vụ và tiện ích tốt nhất, tối ưu nhất, chúng tôi sẽ thu thập từ khách hàng các loại thông tin sau đây:

– Thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư

– Thông tin xe ô tô đăng bán : thông tin xe và ảnh xe (nếu có)

– Thông tin cá nhân (tên )

– Danh bạ

– Thông tin về website chủ quản của người đăng ký

II. Những thông tin nói trên của quý khách được sử dụng vào các mục đích dưới đây:

– Để xác minh danh tính người dùng

– Để cung cấp thông tin chính thức cho người mua liên hệ với bạn khi bán hàng

– Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp dịch vụ của chúng tôi

– Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên nền tảng của chúng tôi

– Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản

– Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng

– Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận

– Để gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo này

– Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị

– Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ của chúng tôi

– Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và liên hệ để giải quyết nhu cầu của khách hàng khi cần. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác với các mục đích nói trên, chúng tôi sẽ có thông báo lưu ý với khách hàng trước. Trong trường hợp khách hàng từ chối cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu, chúng tôi không thể đảm bảo cho khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng nhất.

III. Cam kết bảo mật thông tin

– Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp như xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý; bảo mật dữ liệu nội bộ cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của có thẩm quyền của muaxeluot.com truy cập thông tin cá nhân để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

– Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. muaxeluot.com cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên hoặc người dùng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.

– Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự, muaxeluot.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Quý khách vui lòng cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

– Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của muaxeluot.com và những người khác hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

– Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

IV. Lưu trữ thông tin thu thập

– muaxeluot.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

– muaxeluot.com cấp quyền xóa bỏ, thay đổi thông tin về tài sản sở hữu của cá nhân (xe ô tô). Nếu thông tin này không được người đăng ký sử dụng trong vòng 100 ngày, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ.

V. Phương pháp thu thập thông tin

muaxeluot.com thu thập các thông tin nói trên thông qua Form chọn/điền thông tin khi đăng tin và Form đăng ký thành viên

VI. Thay đổi về Quy chế quyền riêng tư

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua trang web này.

VII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân

– Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Hồ sơ cá nhân.

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.

– Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:

+ Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.

+ Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi.

+ Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).

+ Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn.

2. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

– Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

+ Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

+ Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản.

+ Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

– Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách bảo mật này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài.

– Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

+ khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật+ trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật

+ tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác trên muaxeluot.com.

4. Thay đổi Quy chế quyền riêng tư

– Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy chế quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi.

5. Lưu giữ thông tin cá nhân

– Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đó vẫn còn theo Chính sách bảo mật này.

6. Thay đổi chính sách

– Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang Chính sách bảo mật này để phù hợp với các nhu cầu của muaxeluot.com cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi những nội dung này được chỉnh sửa hoặc thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật trên ứng dụng trước để tất cả khách hàng tham gia và sử dụng dịch vụ của muaxeluot.com được biết. Nếu không có bất kỳ phản hồi nào, các khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận mà chúng tôi điều chỉnh. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” trên Website.

7. Rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân

– Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin sau: muaxeluottoanquoc@gmail.com. Xin vui lòng lưu ý Toàn bộ dữ liệu và thông tin cá nhân của khách hàng sau đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống của muaxeluot.com và chúng tôi sẽ không tiếp tục thu thập không tin cá nhân của khách hàng . Xin vui lòng lưu ý nếu khách hàng rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là muaxeluot.com sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của khách hàng với chúng tôi.

8. Thông tin liên hệ

– Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, muốn truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc khiếu nại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: muaxeluottoanquoc@gmail.com.

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Cầu Vàng

Thương hiệu chịu trách nhiệm: DANA365 AUTO

– Điện thoại: 0922013579

– Email: muaxeluottoanquoc@gmail.com

– Hotline: 0922013579